Sep 19, 2014

Уроло́гія

Уроло́гія — наука та галузь медицини (підрозділ хірургії), що вивчає захворювання та методи лікування сечови...
Sep 19, 2014

Хірургі́я

Хірургі́я (грец. χειρουργική, від грец. χειρ — рука і грец. ουργική — робити) — галузь медицини, яка вивчає хво...
Sep 19, 2014

Вну́трішні хворо́би

Вну́трішні хворо́би (терапі́я, вну́трішня медици́на) — це розділ медицини, що займається проблемами етіолог....